યુનિવર્સિટીઓ


State Government


(૧) ગુજરાત યુનિવર્સિટી - અમદાવાદ

(૨) સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી - વલ્લભવિદ્યાનગર

(૩) વિર નર્મદ દક્ષીણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી - સૂરત


(૪) ધ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી - ( એમ.એસ.યુનિવર્સિટી ) બરોડા

(૫) સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી - રાજકોટ

(૬) ભાવનગર યુનિવર્સિટી - ભાવનગર

(૭) હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી - (એન.જી.યુ) પાટણ

(૮) ક્રાંતિગુરુ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટી - કચ્છ

(૯) ડો બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી (બી.એ.ઓ.યુ) અમદાવાદ

(૧૦) શ્રી સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી - વેરાવળ


(૧૧) ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી ગુજરાત - ગાંધીનગર

(૧૨) ગુજરાત ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી (જી.એફ.એસ.યુ) - ગાંધીનગર

(૧૩) રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટી - અમદાવાદ

(૧૪) કામધેનુ યુનિવર્સિટી - ગાંધીનગર

(૧૫) ધ ઈન્ડીયન ઈન્સટીટ્યુટ ઓફ ટિચર એજ્યુકેસન - ગાંધીનગર

(૧૬) ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી - અમદાવાદ

(૧૭) ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી - જામનગર


Agricultural University


(૧૮) આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી - આણંદ

(૧૯) નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી - નવસારી

(૨૦) સરદારકૃષિનગર દાતીવાડા એગ્રીક્લચર યુનિવર્સિટી - દાતીવાડા

(૨૧) જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી - જુનાગઢ


Central Government


(૧) ગુજરાત વિદ્યાપીઠ - અમદાવાદ

(૨) ગુજરાત સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી (સી.યુ.જી) - ગાંધીનગર

(૩) સુમનદીપ વિદ્યાપીઠ (ડીમ્‍ડ યુનિવર્સીટી) - વડોદરા 

Private Aided


(૧) ધરમસિંહ દેસાઇ યુનિવર્સીટી (DDIT) - નડીઆદ

(૨) સેન્‍ટર ફોર એન્‍વાર્યમેન્‍ટલ પ્‍લાનિંગ એન્‍ડ ટેકનોલોજી (CEPT યુનિવર્સીટી) - અમદાવાદ


Private

(૧) નિરમા યુનિવર્સીટી (NU) - અમદાવાદ

(૨) ગણપત યુનિવર્સીટી - મહેસાણા

(૩) ધીરૂભાઇ અંબાણી ઇન્સિટીટયુટ ઓફ ઇર્ન્‍ફમેશન એન્‍ડ કોમ્‍યુનિકેશન ટૅકનોલોજી (DA-IICT) - ગાંધીનગર

(૪) પંડિત દીનદયાલ પેટ્રોલિયમ યુનિવર્સીટી (PDPU) - ગાંધીનગર

(૫) કાદી સર્વ વિશ્વવિદ્યાલય - ગાંધીનગર

(૬) કેલોર્ક્ષ ટીચર્સ Calorx Teachers' યુનિવર્સીટી - અમદાવાદ

(૭) ચરોતર યુનિવર્સીટી ઓફ સાયન્‍સ એન્‍ડ ટૅકનોલોજી - આણંદ

(૮) નવરચના યુનિવર્સીટી - વડોદરા

(૯) અમદાવાદ યુનિવર્સીટી - અમદાવાદ

(૧૦) ઓરો યુનિવર્સીટી ઓફ હોસ્પિટાલીટી એન્ડ મેંનેજમેન્ટ - સુરત

(૧૧) ઉકા તાર્સડિયા યુનિવર્સીટી - બારડોલી

(૧૨) આર.કે. યુનિવર્સીટી - રાજકોટ

(૧૩) ઇન્સિટીટયુટ ઓફ એડવાન્સડ રીસર્ચ યુનિવર્સીટી - ગાંધીનગર

Institute of National Importance

(૧) ઇન્ડિયન ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ મેનેજમેન્‍ટ, અમદાવાદ(IIM-A) - અમદાવાદ

(૨) ઇન્ડિયન ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ટૅકનોલોજી (IIT) - ગાંધીનગર

(૩) સરદાર વલ્‍લભભાઇ નેશનલ ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ટૅકનોલોજી, સુરત (SVNIT) - સુરત

(૪) નેશનલ ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ડિઝાઇન, અમદાવાદ (NID) - અમદાવાદ

(૫) ફીઝીકલ રીસર્ચ લેબોરેટરી (PRL) - અમદાવાદ

(૬) એન્‍ટરપ્રેનરશીપ ડેવલપમેન્‍ટ ઇન્સ્ટિટયુટ ઓફ ઇન્ડિયા - ગાંધીનગરNo comments:

Post a Comment